Zdarzenie losowe na drodze

Specyfika tłumaczeń technicznych liczy na przejściu w daną konwencję treści dokumentacji, albowiem zarówno nadawca, kiedy i klient komunikatu obniżają się do tematyki technicznej w oparciu o konwencję lingwistyczną właściwą danej dziedzinie, części bądź firmie. Najważniejszą cechą tłumaczenia technicznego stanowi zatem techniczny styl wypowiedzi, czyli specjalistyczny sposób formułowania myśli, którego priorytetowym celem jest polecanie informacji. Z tego względu dodatkowe funkcje językowe są ograniczone do minimum, aby żadne ozdobniki nie naruszały podstawowej właściwości tekstu, którą jest przydatność w działaniach inżynierskich.

Zadaniem tłumaczenia technicznego jest oferowanie obcojęzycznemu odbiorcy identycznych informacji, co w tekście zapisanym w stylu źródłowym. Standardem przyjętym przez biura tłumaczeń w Stolicy jest kierowanie wstępnie zaprojektowanego przez tłumaczy przekładu technicznego do weryfikacji. Jest zatem obowiązkowy składnik procedury kreowania tłumaczenia technicznego, który mówi nawet o dużej wartości przygotowywanej translacji. Weryfikatorzy dokonują sczytania tekstu, ponieważ do właściwego sprawdzenia tłumaczenia technicznego wskazana jest teza osoby trzeciej, jaka nie brała aktywnego udziału w przekładzie artykułu i posiada zrecenzować jego zasadę z dystansem.

Merytoryczna korekta tudzież weryfikacja językowa tłumaczenia technicznego jest czasem wieńczącym proces przekładu. Niekiedy sprowadza się jednak, iż treść podstawie istnieje coraz omawiana z klientem, i celem konsultacji ze zleceniodawcą jest zawarcie obsługiwanej przezeń terminologii branżowej. Do ujednolicania terminologii wprowadzonej w tłumaczeniach technicznych służą innowacyjne rozwiązania informatyczne, których przeznaczeniem jest wspomaganie procesu tłumaczenia oraz kondensowanie terminologii użytej w przekładach w bazach terminologicznych. W pozostałej możliwości językowej zmianie ulegają również teksty opisujące elementy graficzne, które jeszcze muszą stać przetłumaczone i dostosowane pod względem liczbie.